ข่าวเด่น สนง.กศน.จังหวัดขอนแก่น

 อ่านทั้งหมด

   


 


การประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) รายละเอียดคลิกทีสำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดคลิกที่นี้ >>>>

กรอบแนวทางการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลิกที่นี้ แนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ดาวโหลดเอกสาร
คลิกที่นี้
 


 
 
 
 
 
 


  
 
 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 


  


           ข่าวประชาสัมพันธ์

 อ่านทั้งหมด

  

             ข่าวแจ้งสถานศึกษา

 อ่านทั้งหมด

  

       ข่าวจาก กศน.อำเภอ

 อ่านทั้งหมด

  

                ข่าวจาก กศน.ตำบล ศรช. ปวช. กศน. และแหล่งเรียนรู้เครือข่าย

 อ่านทั้งหมด

  

            Hot Clip


การประชุมทางไกล "สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

[ดู : 268]

ลำเต้ยไทยนิยมยั่งยืน กศน.ขอนแก่น

[ดู : 682]

สารยูเนสโก ในโอกาสครบรอบ 50 ปี “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” 8 กันยายน 2559

[ดู : 993]

Bike For Dad ปั่นเพื่อพ่อ จังหวัดขอนแก่น

[ดู : 850]

โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลหัวง้ม

[ดู : 1447]

รายการ สายใย กศน. ตอน การผลิตปุ๋ยน้ำสกัดจากเปลือกหอย ออกอากาศ วันที่ 11 ม.ค. 59

[ดู : 938]
  ดูคลิปวีดีโอทั้งหมด

         บทความ & สาระน่ารู้

สอน After Effect Ep.1 | การใช้งาน AE เบื้องต้น
สอน After Effect Ep.1 | การใช้งาน AE เบื้องต้น

[อ่าน : 1932]

การสร้างเว็บไซต์ด้วย Microsoft Word

[อ่าน : 1462]

สุขภาพดีอยู่แค่เอื้อม (ตอนจบ)

[อ่าน : 1243]

สุขภาพดีอยู่แค่เอื้อม

[อ่าน : 1215]

9 นิสัยแบบนี้ สรุปว่าไม่ดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่า

[อ่าน : 1257]
  อ่านทั้งหมด
         มุมอาเซียน

   เปิดหน้าหลัก ระบบ e_office 2020
    
--> 
 
 

             บริการดาวน์โหลด

 
 
 
 กรอบแนวทางการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปี63
 
 เอกสารกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิชาการ
 
 การกำหนดข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการ ครู
 
 ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์
 
 การดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2563
 
 การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรในสังกัดที่เป็นคนต่างด้าวฯ
 
 การจัดทำแผนพัฒนาบุคคล
 
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะกล้าฯ
 
 สำเนาหนังสือสำนักงานปลัด
 
 การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2563
  ดูทั้งหมด
 
 
 

           รายงานการประชุมประจำเดือน

 
 
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 
 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562
  ดูทั้งหมด
 
 
 


 
 
  

 


 
 

   
  
  
  
 

 

  
  
  
รายงานการรับชม
 รายงานการรับชม ETV
 
 
  
 
 

 
 
 
   
 
   

เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง

 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • สำนักงาน กศน.
 • กลุ่มแผนงาน
 • กลุ่มงานคลัง
 • กลุ่มพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน
 • กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ
 • หน่วยศึกษานิเทศก์
 • ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ศกพ.)
 • สถาบันการศึกษาทางไกล
 • สถาบันฯ สิรินธร
 • รู้จัก กศน.ขอนแก่น

 • ประวัติความเป็นมา
 • ที่อยู่/ แผนที่ / เบอร์โทรศัพท์
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 • ผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.อำเภอ
 • ศูนย์รวมเว็บไซต์ กศน.ตำบล
 • ระบบสารสนเทศหน่วยงาน

 • Old Website
 • ข้อมูลนักศึกษาสายสามัญ กศน.ขอนแก่น
 • ข้อมูลนักศึกษา ปวช. กศน.ขอนแก่น
 • ระบบสารสนเทศ กศน. (EIS)
 • ข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบ e_office
 • ข้อมูลทางการศึกษาของประชากรที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป
 • ระบบ ฐานข้อมูลครู กศน.จังหวัดขอนแก่่น
 • พัฒนาโดย นายพรหมพัฒน์ อภิรมยานนท์ [ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ] กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดขอนแก่น

  Credit.นฤพล สายวิลัย
  ถนนดรุณสำราญ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  โทรศัพท์ 043-224973 โทรสาร 043-225242 email :khonkaen.nfe@gmail.com
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ [red.devils2521@gmail.com]