ระเบียบกระทรวงการคลัง

การเบิกจ่ายที่พึงระวัง
คำสั่งมอบอำนาจจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา

วงเงินฝากธนาคาร
สาระน่ารู้คู่งานคลัง พค.51
หนังสือรับรองเงินเดือนปี61
แบบฟอร์มใบนำฝาก-ใบเบิกถอน
สัญญายืมเงินทั้ง26 อำเภอ
หนังสือมอบอำนาจ
ฟอร์มค่าพาหนะและใบสำคัญ
ตัวอย่างหนังสือราชการส่ง เบิกเงิน
คู่มือเบิกเงิน ปี61


 

 

ข่าว งานพัสดุ

คู่มือประกอบการประชุม
จนท.พัสดุ งปม.2556


โปรแกรมพัสดุ v.8.2
ข้อมูลหลักผู้ขาย ปี56
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัดขอนแก่น

 

แจ้งข่าวงานการเงินประจำเดือน งปม.2561

เดือน พฤศจิกายน 2561// เดือน ธันวาคม 2561 // เดือน มกราคม 2561

เดือน กุมภาพันธ์ 2561// เดือน มีนาคม 2561 //เดือน เมษายน 2561

เดือน พฤษภาคม 2561 // เดือน มิถุนายน 2561 //กรกฎาคม 2561

เดือน สิงหาคม 2561 //เดือน กันยายน 2561 //เดือน ตุลาคม 2561

 

 

สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น : http://202.143.137.101
YourCompany.Com © 2003 • Privacy Policy • Terms Of Use